Strona
Polska
Japonii
informacje, zdjęcia, artykuły
(NIE)ZNAJOMI Z BANKNOTÓW
 
W Japonii 1 listopada 2004 roku weszły w obieg nowe banknoty. Nominały pozostały takie same, ale zmieniły się portrety sławnych Japończyków. Wyjątek stanowi banknot o nominale 10 tysięcy jenów, na którym ponownie jest Yukichi Fukuzawa. Natomiast na banknocie o nominale 5 tysięcy jenów Ichiyo Higuchi zastąpiła Inazo Nitobe, a na banknocie o nominale jednego tysiąca jenów zamiast Natsume Soseki pojawił się Hideyo Noguchi. Jedynie banknot dwutysięcznojenowy, wypuszczony 19 lipca 2000 roku, a przedstawiający bramę pałacową Shureimon w Naha na Okinawie, nie przeszedł żadnej metamorfozy.


W Japonii mamy zatem obecnie w użyciu 7 banknotów. Te stare, wyemitowane 1 listopada 1984 roku, stopniowo są wycofywane.
Nowe papierowe pieniądze wykonano najnowocześniejszymi technikami druku. Umieszczenie hologramów na banknotach o nominałach 5 i 10 tysięcy jenów czyni je ponoć niemożliwymi do podrobienia. I to był główny powód decyzji o wymianie. Zmiana portretów na dwóch banknotach ma znaczenie drugorzędne. Chociaż fakt, że w Japonii po raz pierwszy na banknocie znalazła się kobieta, nie uszedł uwagi społecznej. Prawdę mówiąc, drogę Ichiyo Higuchi przetarła niezauważenie Shikibu Murasaki, której niewielki portrecik zdobi odwrotną stronę banknotu o nominale 2 tysiący jenów oraz cesarzowa Jingo, której podobizna została wykorzystana w 1881 roku, ale o tym już prawie nikt nie pamięta.

Wybierając się w podróż do Japonii warto pamiętać, że gotówka jest tu ciągle najpewniejszą metodą regulowania rachunków w sklepach czy restauracjach. Karty płatnicze i czeki zyskują dopiero na popularności.


Inazo Nitobe (1862-1933),
portret na starym banknocie o nominale 5 tysięcy jenów

urodził się w Morioce, w prefekturze Iwate; gdy skończył 7 lat został zaadaptowany przez swego wuja i zamieszkał w Tokio; po ukończeniu Szkoły Rolniczej w Sapporo kontynuował studia w Stanach Zjednoczonych (1884-87) i Niemczech (1887-90); po powrocie do Japonii pracował m.in. na Uniwersytecie Cesarskim w Kioto i Uniwersytecie Cesarskim w Tokio; w roku 1911 w ramach wymiany naukowej jako pierwszy Japończyk wykładał gościnnie na uniwersytetach amerykańskich; w swoim rodzinnym kraju walczył o prawo kobiet do zdobywania wykształcenia; dzięki jego staraniom powstał Tokyo Joshi Daigaku ( Tokijski Uniwersytet Chrześcijański Kobiet); w 1918 roku został jego pierwszym rektorem; w latach 1920-26 przebywał w Genewie i pełnił funkcję podsekretarza w Lidze Narodów; ma na swoim koncie kilka publikacji; najbardziej znana to "Bushido Dusza Japonii", książka będąca wnikliwą analizą rycerskiego kodeksu samurajów.

Pamiątki po doktorze Inazo Nitobe zgromadzono w muzeum rodziny Nitobe w mieście Towada, w prefekturze Aomori.


Ichiyo Higuchi (1872-1896),
portret na nowym banknocie o nominale 5 tysięcy jenów

urodziła się w Tokio jako Natsu Higuchi,w rodzinie o rodowodzie samurajskim; w swoim krótkim życiu doświadczyła utraty bliskich, a potem biedy i choroby; gdy miała 15 lat, zmarł brat ; w tym samym czasie interesy ojca zaczęły podupadać; wkrótce i on sam zmarł; 17-letnia dziewczyna musiała wziąć na swoje barki trud utrzymania matki i młodszej siostry; zarabiały szyciem, ledwo wiążąc koniec z końcem; nauczona polegać na samej sobie, postanowiła zostać pisarką; zachęcona dodatkowo sukcesem literackim koleżanki z ławy szkolnej, w wieku 20 lat zaczęła pisać; w 1894 roku ukazało się drukiem opowiadanie "Otsugomori" (Wigilia Nowego Roku); w następnym roku opublikowała kolejne utwory: "Takekurabe" (Porównanie wzrostu), "Nigorie" (Mętny obraz)  i "Jusanya" (Trzynasta noc); w ciągu czterech lat napisała dwadzieścia opowiadań i dziennik ("Ichiyo-nikki"), w których ukazała życie kobiet i dzieci z ubogich środowisk mieszczańskich; świetnie zapowiadającą się karierę literacką przerwała śmierć; zmarła na gruźlicę.

W Tokio, w dzielnicy Taito (3-18-4 Ryusen), gdzie mieszkała kiedyś Ichiyo Higuchi, wybudowano niewielkie muzeum ; teraz znajduje się w remoncie; zostanie ponownie udostępnione zwiedzającym w listopadzie 2006 roku; obecnie pamiątki po Ichiyo Higuchi można oglądać w Lifelong Learning Center-Ikemami Shotaro Memorial Archives w Nishi-Asakusa 3-chome (od stacji Tawaramachi na linii Ginza ok.15 min. piechotą).


Hideyo Noguchi (1876-1928),
portret na nowym banknocie o nominale jednego tysiąca jenów

urodził się w bardzo biednej rodzinie w miasteczku Inawashiro, w prefekturze Fukushima; gdy miał póltora roku oparzył sobie lewą rękę w palenisku i skóra jego palców się zrosła; w wieku lat 16 przeszedł zakończoną sukcesem operację; pieniądze na ten cel zebrali jego przyjaciele i nauczyciele; wzruszony tą pomocą postanowił zostać lekarzem; dzięki ogromnemu wysiłkowi dokonał tego przed ukończeniem 21. roku życia; swoje zainteresowania skierował w stronę bakteriologii; w Jokohamie leczył pacjentów dotkniętych dżumą; potem w Ameryce, w Filadelfii, w 1900 roku badał jadowite węże, a od 1904 roku w Rockefeller Medical Research Institute zajmował się krętkami bladymi, wywołującymi kiłę; w 1917 roku odkrył bakterię żółtej febry, wyniszczającą ludność w Ekwadorze; aby lepiej poznać mechanizm powstawania tej choroby, wyjechał do Afryki, gdzie w wieku 52 lat sam się nią zaraził; zmarł w Araku, na terenie obecnej Ghany; jego grób znajduje się w Nowym Jorku.

Muzeum Hideyo Noguchi mieści się w jego rodzinnym domu (Sanjogata, Inawashiro-machi, Yama-gun, Fukushima-ken);w Tokio w Parku Ueno stoi zaś pomnik doktora Noguchi; na kamiennej podstawie wyryto łacińskie słowa: PRO BONO HUMANI GENERIS (Dla dobra ludzkości).


Soseki Natsume ((1867-1916),
portret na starym banknocie o nominale jednego tysiąca jenów

urodził się w Tokio, które nazywało się wówczas Edo, u progu epoki Meiji; naprawdę nazywał się Kinnosuke Natsume; był najmłodszym synem naczelnika jednej z mniejszych dzielnic Edo; ukończył anglistykę na tokijskim Uniwersytecie Cesarskim; przez wiele lat pracował jako nauczyciel języka angielskiego, najpierw w Tokio, potem na Sikoku, aż wreszcie na Kiusiu; w 1900 roku otrzymał stypendium Ministerstwa Oświaty i udał się na trzy lata do Angli; zaraz po powrocie wykładał m.in. literaturę angielską na swojej Alma Mater; zadebiutował w 1905 roku powieścią "Jestem kotem"; w 1906 roku wydał "Panicza" ("Botchan"); po objęciu stanowiska kierownika działu literackiego w gazecie "Asahi" zerwał z pracą uniwersytecką i poświęcił się wyłącznie pisaniu; do najbardziej znanych jego utworów należą: "Sanshiro" (1908), "Sorekara" (Później, 1909) i "Sedno rzeczy" (1914).


Yukichi Fukuzawa (1834-1901),
portret na starym i nowym banknocie o nominale 10 tysięcy jenów

urodził się w Osace, w rodzinie samurajskiej ; w dzieciństwie nie uczęszczał do szkoły ze względu na złą sytuację materialną rodziny po śmierci ojca; w wieku lat 19 został wysłany do Nagasaki, gdzie zgłębiał "nauki holenderskie" (rangaku); potem nauczył się także mówić po angielsku i w 1860 roku wszedł w skład pierwszej w dziejach delegacji Japończyków do Ameryki; przed restauracją Meiji za granicę wyjeżdżał jeszcze dwukrotnie: ponownie do Stanów (1867) i raz do Europy (1861); z tych podróży przywiózł wiele książek, które odegrały dużą rolę w ruchu oświeceniowym Japonii; nazywano go japońskim Wolterem; przeciwstawiał się doktrynom nauk "narodowych" (kokugaku) i konfucjanizmowi; główny nacisk kładł na nauki ścisłe, handel i prawo jako środki zapewniające krajowi niezależny rozwój; w 1858 roku założył w Tokio prywatną szkołę języka angielskiego, którą w 1868 przemianował na Keio-gijuku (Publiczna szkoła z ery Keio); dała ona początek Uniwersytetowi Keio (1920), jednemu z najbardziej prestiżowych w Japonii; do jego absolwentów należy obecny premier Junichiro Koizumi;pozostawił po sobie duży dorobek piśmienniczy, m.in. "Seiyo-jijo" (Sytuacja Zachodu, 1866-69), "Gakumon no susume" (Postęp nauki, 1872).

Niewielkie muzeum Fukuzawy znajduje się w miejscowości Nakatsu, w prefekturze Oita, gdzie mieszkał w latach 1834-53.

Shikibu Murasaki (978? - ? 1016),
mały portrecik na banknocie o nominale 2 tysięcy jenów

jej ojcem był Fujiwara-no Tametoki, uczony konfucjański; od dzieciństwa przebywała w przepojonej nauką i poezją atmosferze domu rodzinnego; wielu jej najblizszych cieszyło się uznaniem za talent poetycki; sama też była wszechstronnie uzdolniona: nauczyła się czytać po japońsku i chińsku, malowała, kaligrafowała, grała na koto; po śmierci męża poddawała się nastrojom smutku i rozmyślaniom o miłości i szczęściu kobiety; w tym stanie ducha zaczęła pisać "Opowieść o księciu Genji" ("Genji-monogatari"), dzieło uważane za pierwszą powieść psychologiczną w klasyce światowej, a w Kraju Kwitnącej Wiśni  za największe osiągnięcie literackie starożytności japońskiej; pozostawiła jeszcze po sobie pamiętnik "Murasaki Shikibu-nikki" oraz zbiór poematów "Murasaki Shikibu-shu".

(MS)
 POPRZEDNIA STRONA