Strona
Polska
Japonii
informacje, zdjęcia, artykuły
Nowe książki ks.Edwarda Brzostowskiego

marzec 2010 r.
 
"List z misji" i "Ewangelizacja w Japonii?" – to nowe publikacje ks. Edwarda Brzostowskiego, znanego w całej Japonii francuskiego misjonarza polskiego pochodzenia, jakie pojawiły się ostatnio w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Wydany w kilku językach, w tym po polsku, "List z misji" to kalendarium rozlicznych zajęć ks. Brzostowskiego w minionym roku. Zawiera ono wiele obserwacji z życia japońskiego Kościoła i społeczeństwa, a nawet z Polski, gdzie żyją jego krewni. Kapłan dzieli się swoimi wrażeniami m.in. ze zjazdu kapłanów diecezji Yokohama, na którym otrzymał zgodnie ze zwyczajem 30 tys. jenów (ok. 300 dolarów) z okazji 77 urodzin. Taką sumę otrzymuje każdy kapłan w Japonii po ukończeniu 77. roku życia. Był też na spotkaniu Katolickiego Ruchu Robotników związanego z "The International Labor Organization", który walczył w ub.r. m.in. o sprawiedliwe potraktowanie zwolnionych przez Toyote 233 robotników - Filipińczyków.

Ks. Brzostowski z zaangażowaniem relacjonuje odwiedziny rozsianych po całej Japonii małych wspólnot katolickich. W parafii, w ktorej posluguje , w Asada, na niedzielnej Mszy św. zbiera się 30-40 osób. "Niestety przychodzi mało dzieci i młodzieży, która w tym czasie ma różne zajęcia sportowe organizowane przez szkoły i uczestniczy w programach przygotowujących do dostania się na słynne uniwersytety. Poza tym ci młodzi ludzie siedzą do późnej nocy oglądając telewizję i serfując na Internecie. Później nie mają już siły, aby wstać na poranną Mszę św. To jest zjawisko powszechne w całym kraju" – ubolewa.

W książce nie brak też konkretnych danych jak choćby to, że w 2009 r w Japonii posługiwało 1579 księży: 950 Japończyków i 654 obcokrajowców. Ich przeciętna wieku to 62 lata. Natomiast do kapłaństwa przygotowuje się 40 seminarzystów, na całą Japonię.

Francuskiego misjonarza niepokoi los japońskich więźniów z których 30 tys. to mężczyźni powyżej 65. roku życia czy likwidacja programów pomocy społecznej.

Ponadto ks. Brzostowski mimo wieku i nie najlepszego zdrowia prowadzi zajęcia z grupą studiującą Pismo Święte, ćwiczenia duchowe i rekolekcje, przygotowuje do ślubu małżeństwa, spotyka się ze wspólnotami katolickiej odnowy charyzmatycznej w Tokio, Yokohamie i Fujisawa.

Na uwagę zasługuje również wydana w trzech językach: japońskim, francuskim i angielskim książka "Ewangelizacja w Japonii?". Autor pisze w niej o początkach swoich zainteresowań Japonią: kontaktach z Young Christian Workers jeszcze w latach 60. XX w., które zaowocowały rozpoczęciem jego działalności misyjnej w przemysłowym mieście Kawaski, w diecezji Yokohama. Ks. Brzostowski od tamtego czasu pracuje w kościele otoczonym kilkoma wielkim fabrykami. Utrzymuje kontakty z organizacjami robotników, co m.in. opisuje w rozdziałach książki: "Być świadkiem Chrystusa w świecie robotników", "W kierunku bardziej ludzkiego środowiska" oraz "Wypadki w pracy". Temat ten znajduje także poczesne miejsce w "Liście z misji".

Misjonarz opowiada dalej o swoich spotkaniach z japońską kulturą. Na szczególną uwagę zasługują tu rozdziały: "Zeami: dramat Noh i działalność misjonarska" i "Odkrycie Zen". W książce nie brakuje też refleksji nt. modlitwy, której poświęca rozdział "Nieustannie się módlcie (Łk 18, 1-8)" oraz kończącą ją część "Bóg obrońca słabych".

Ks. Edward Brzostowski urodził się w 1932 r. w rodzinie polskich emigrantów we Francji. Po święceniach kapłańskich w 1955 r. studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie gdzie otrzymał tytuł doktora teologii. Od 1963 r. jest misjonarzem w Japonii. W niedługim czasie poznał głęboko język i kulturę tego kraju. Świadczy o tym praca magisterska z literatury japońskiej na prestiżowym Uniwersytecie Keio w Tokio. Jednak największą pasją ks. Brzostowskiego są problemy społeczne. Dlatego też zamieszkał w parafii w uprzemysłowionym Kawasaki. Od dawna działa też w gChristian Workers Movement Service". W latach 1979 -2000 pełnił tam odpowiedzialną funkcję koordynatora międzynarodowego. Należy do założonego przez francuskiego błogosławionego Antoniego Chevrier (1825-1879) Stowarzyszenia Kapłańskiego, zwanego "Zgromadzeniem Prado".

Ks. Brzostowski jest nie tylko znanym misjonarzem i społecznikiem, ale i gorącym polskim patriotą, który we wszystkich swoich licznych książkach, a także w kazaniach i konferencjach podkreśla swoje korzenie.


Paweł Janociński OP

POPRZEDNIA STRONA