Strona
Polska
Japonii
informacje, zdjęcia, artykuły
50 lat Posługi Misyjnej w Japonii

ks. Tadeusz Obłąk, S.J.

 
Ks. Tadeusz Obłąk, S.J. Na prośbę wielu osób opracowałem temat genezy mojego powołania na misjonarza do Japonii. W odpowiedzi na to krótkie sprawozdanie otrzymuję coraz więcej listów z prośbą, żeby teraz, kiedy upływa 50 lat od mojego przyjazdu do Japonii, opisać swoją posługę misyjną w tym kraju w ciągu tych długich lat. Zdaję sobie sprawę, ze nie jest to łatwe zadanie ze względu na mój wiek (84 lata) i powolny zanik pamięci, jak i dlatego, że nie mam zdolności literackich.

Mimo to podejmuję się tego zadania, aby uczynić zadość życzeniom osób zainteresowanych i jednocześnie, aby zachęcić młode pokolenie do pielęgnowania ducha misyjnego i podejmowania posługi misyjnej po nas, starszym pokoleniu.Spis treści:

Pierwsze lata w Japonii: Przygotowanie do pracy misyjnej.
Trzecia Probacja
Pobyt w Rzymie
Pobyt w Yamaguchi.
Profesor na Uniwersytecie Sophia.
Procesy beatyfikacyjne.
Praca wsądzie kościelnym.
Moje duszpasterstwo w Tokio.
Rodzina japońska.
Dlaczego Japończycy się rozwodza?
Duszpasterstwo Polskie.


Opracowanie Monika Komorowska-Muraoka

POPRZEDNIA STRONA